r-nul Cimişlia, or.Cimişlia, str.Nicolae Iorga 106, MD-4101
Auditul situațiilor financiare

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

cu privire la auditul situaliilor financiare pentru anul 2017 

a ,,DRUMURI CIMIȘLIA” S.A. 

Raportul întreg îl puteți vedea mai jos: