r-nul Cimişlia, or.Cimişlia, str.Nicolae Iorga 106, MD-4101
Statutul Societății pe Acțiuni „Drumuri-Cimișlia”

Prezentul statut este elaborat în conformitate cu cerințele COdului Civil al Republicii Moldova nr. 1107 – XY din 6 iunie 2002, Legii privind societățile pe acțiuni nr. 1134 – XIII din 02.04.199, Legii cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr. 845 – XII din 03.01.1992, alte acte normative.

Documentul întreg îl puteți vizualiza mai jos: