r-nul Cimişlia, or.Cimişlia, str.Nicolae Iorga 106, MD-4101
Despre Noi

Bine ați venit!Drumuri-Cimișlia

S.A. ”Drumuri-Cimișlia” este una din cele 12 întreprinderi de stat din țară, specializată în consrucția, reparația și întreținerea drumurilor, ce deservește drumurile publice naționale din zona ce cuprinde sectoarele Cimișlia, Leova și Basarabeasca.

img

În prezent, după transmiterea drumurilor locale la balanța autorităților raionale, la deservire sunt 422,15 km de drumuri publice naționale, inclusiv:

 • drumuri expres (M) — 12,89 km,
 • drumuri republicane (R) — 145,23 km
 • drumuri regionale (G) — 264,03 km.

În urma desfășurării activității economico-financiare pe parcursul anului 2017 S.A.”Drumuri-Cimișlia” a executat lucrări un volum de 51,29 mil. lei.

La această întreprindere muncesc 146 de angajați cu un salariul mediu pentru 2017 de 5866 lei lunar.

S.A.”Drumuri-Cimișlia” este dotată cu tehnică, mașini, utilaje și mecanisme moderne. Dotarea întreprinderii:

 • camion – 10
 • autogreder – 7
 • tractor cu diferite utilaje – 6
 • excavator – 3
 • încărcător – 6
 • freză de asfalt – 1 un.
 • compactor – 7
 • freză de zăpadă – 1 un., ș.a.

În a. 2017, întreprinderea a executat diverse lucrări de reparație și întreținere a îmbrăcăminții asfaltice, profilarea părții carosabile, instalarea indicatoarelor rutiere, instalarea pilonilor de ghidare, răspîndirea materialului antiderapant.

Cele mai semnificative contracte au fost încheiate în anul 2017 cu:

 • Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” în sumă 36,91 lei, ceea ce constitue o pondere de 71,96% din volumul total a serviciilor prestate;
 • Consilile Raionale Cimișlia, Leova și Basarabeasca – 7,41 lei ceea ce constitue 14,45% din volumul total.

Ca urmare a eforturilor administrației întreprinderii, la finele anului 2017, S.A.”Dumuri-Cimișlia” a obținut profit net în mărime de 264,1 mii lei, ceea ce reprezintă o majorare cu 52,6 % față de anul 2016.

Pentru anul 2018 întreprinderea implementeză un plan strategic de dezvoltare, care urmărește creșterea productivității muncii și gradului de independență tehnologică.